Hogeschool iPABO

Hogeschool iPABO

Hogeschool IPABO is een zelfstandige lerarenopleiding voor het PC, RK en Islamitisch basisonderwijs met in totaal circa 1000 studenten en 120 medewerkers met vestigingen in Amsterdam en Alkmaar; dit zijn overzichtelijke aantallen die bijdragen aan het intieme karakter van de hogeschool. De I van IPABO staat voor Interconfessioneel. Binnen onze school ontmoeten drie religieuze tradities elkaar: de rooms-katholieke, de protestants-christelijke en de islamitische. In de opleiding staat de religieuze diversiteit binnen de basisschool en de IPABO centraal. De Hogeschool werkt samen met andere pabo’s in Interactumverband en met VU/Windesheim en ROC ASA. Daarnaast heeft de Hogeschool samenwerkingsovereenkomsten met een aantal grote denominatieve schoolbesturen in de regio.

Jan Battem | Concept | Design | Web | Print | Contact