Klant en Klaar, CRM advies

Klant en Klaar, CRM advies

Klant en Klaar laat zien hoe Customer Relation Management voor organisaties kan werken. Wat is de customer experience die je als organisatie voor ogen hebt om je te onderscheiden? Klanten zijn het goud van de onderneming. Wellicht een open deur maar zonder klanten geen business? Mijn werk concentreert zich op de klantgerichtheid van ondernemingen. In het bijzonder hoe de mate van klantgerichtheid van invloed is op het behalen van ondernemings-doelstellingen. Vervolgens geef ik advies hoe het gedrag van medewerkers hierin concreet kan bijdragen. En wat er voor nodig is om medewerkers dit gewenste gedrag te laten vertonen. Het effect moet uiteindelijk zijn: een tevreden klant, die meer besteedt, langer klant blijft en als ambassadeur voor de organisatie optreedt in zijn omgeving.

Ik ga daarbij pragmatisch en planmatig te werk. Gedrag veranderen en verankeren gaat niet vanzelf. De ervaring leert dat een nauwe samenwerking met en commitment van het management de basis zijn voor succes. Klant en Klaar werkt dan ook graag in een omgeving waarbij managementteam en/of directie actief meewerken aan het veranderproces.

Jan Battem | Concept | Design | Web | Print | Contact