Vrouwelijk Leiderschap

Vrouwelijk Leiderschap

Vrouwelijk Leiderschap is een initiatief van Wim de Roos en LĂ©onie Vermeulen. Authentiek Vrouwelijk Leiderschap en Leiderschap M/V. Twee unieke leergangen voor sterke vrouwen (en mannen) in managementposities. In vijf sessies leer je de theorie en de praktijk kennen, via intervisie kom je erachter waar de andere deelnemers energie van krijgen. Zelfkennis doe je op door zelftesten en opdrachten. Na vijf sessies ligt er een draaiboek voor je eigen rol in een zakelijke context. Dan doet het er niet langer toe of de regels van het spel door mannen of vrouwen gezet worden.

Jan Battem | Concept | Design | Web | Print | Contact